Arkadiusz Jankowski

Projekty zrealizowane przeze mnie w ciągu ostatnich kilku lat

Zapraszam :-)

BAZA UPRAW ROLNYCH

Platformy internetowa służąca do przechowywania i przetwarzania danych dotyczących płodów rolnych, na zasadzie komunikacji klient – serwer przy użyciu języka SQL. Zastosowanie pięciopoziomowego systemu praw dostępu ułatwia kontrolę uprawnień i związany z tym dostęp do zaawansowanych funkcji systemu, dzieląc użytkowników między poziomami w zależności od ich zaawansowania i umiejętności. Wytworzona aplikacja internetowa pozwala na tworzenie, zarządzanie oraz udostępnianie tabel innym użytkownikom. Rozbudowaną funkcjonalnością platformy „Baza Upraw Rolnych” jest opcja generowania pliku zewnętrznego w wielu formatach, takich jak: .doc, .pdf, .txt, .html oraz .csv. Takie rozwiązanie pozwala wprowadzić wiele udogodnień, zwłaszcza jeżeli użytkownik chce opisać, a następnie udostępnić lub przesłać swoje dane do innych zainteresowanych osób.

Program został napisany w technologii ASP.NET przy użyciu języka C#.

METBIS

Program MetBis jest programem służącym do obliczenia wartości Metody Bisekcji oraz ilości Iteracji na podstawie zadanych parametrów przez użytkownika wartości takich jak: początku przedziału, końca przedziału, dokładności oraz stopnia wielomianu wraz z wartościami. W aplikacji istnieje również możliwość wygenerowania wykresu tej metody.

Program został napisany w technologii .NET przy użyciu języka C#.

EKSPERT TELEFONICZNY

Aplikacja Expert telefoniczny jest narzędziem wspomagającym decyzję użytkownika odnośnie wyboru telefonu komórkowego w zależności od jego oczekiwań. Program działa na zasadzie systemu ekspertowego zawierającego proces decyzyjny na podstawie wskazanych parametrów przez użytkownika oraz bazę wiedzy wyświetla wynik w postaci konkretnego modelu.

Program został napisany w technologii .NET przy użyciu języka C#.

SimpleQuizLogic

SimpleQuizLogic jest grą Quiz-ową przeznaczoną dla użytkowników, którzy chcą  sprawdzić swoje wiedzę z zakresu zagadnień związanych z językiem SQL. Aplikacja jest przeznaczona na telefony komórkowe z systemem Windows Phone.

Aplikacja została napisana przy użyciu Windows Phone SDK i języka C#.

MENADŻER WARSTW

Aplikacja „Menadżer Warstw” umożliwia zarządzanie warstwami w obszarze rysunku AutoCAD. Program pozwala na generowanie raportu przedstawiającego aktualny stan warstw w obszarze rysunku, który jest przechowywany podczas działania programu i może być zapisany w bazie danych MS SQL Server. Program umożliwia:

- dodawanie nowych warstw,

- edytowanie właściwości istniejących warstw

- usuwanie warstw z obszaru rysunku.

Kroki kreatora oraz każde działanie w obszarze rysunku są zapisywane w dzienniku zdarzeń w postaci raportu który może zostać wyeksportowany do bazy danych, przy podaniu odpowiednich informacji. 

Program został napisany w technologii .NET przy użyciu języka C#.

WRÓŻBA Z PALCA - ARDUINO

System „Wróżba z palca” ma na celu symulację przeprowadzenia wróżby za pomocą fotorezystora dotykanego przez użytkownika oraz wyświetlanie dla niego indywidualnej 'przepowiedni' na wyświetlaczu. Całość ozdobiona animacjami, diodami oraz dźwiękiem.

System został zaprojektowany na platformę Arduino przy użyciu języka C.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl